Imponera på kollegor Konferensidé

Det här med kroppsspråk och vad vi signalerar till varandra är så viktigt. Sitter du lutad framåt uppfattas du som intresserad och engagerad, däremot om du lutar dig bakåt så finns risk att du verkar ointresserad. Och det vill man ju inte. Särkilt inte om chefen är med. Så finns det sätt att imponerar på chefen? Jo, det klart.Att imponera på mötet.