Sandhamn

Sandhamn här finns mycket att göra……Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att antal bokstäver och blandade dem för att göra ett provexemplar av...

http:/http://chef.se/5-basta-tipsen-for-en-mer-effektiv-konferens/?utm_content=buffer6fdcf&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=bufferhttp://Fem bästa tipsen för en mer effektiv konferens  

Imponera på chefen?

Det här med kroppsspråk och vad vi signalerar till varandra är så viktigt. Sitter du lutad framåt uppfattas du som intresserad och engagerad, däremot om du lutar dig bakåt så finns risk att du verkar ointresserad. Och det vill man ju inte. Särkilt inte om chefen är...