http:/http://chef.se/5-basta-tipsen-for-en-mer-effektiv-konferens/?utm_content=buffer6fdcf&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=bufferhttp://Fem bästa tipsen för en mer effektiv konferens...

Imponera på chefen?

Det här med kroppsspråk och vad vi signalerar till varandra är så viktigt. Sitter du lutad framåt uppfattas du som intresserad och engagerad, däremot om du lutar dig bakåt så finns risk att du verkar ointresserad. Och det vill man ju inte. Särkilt inte om chefen är...

Öva ditt ledarskap med en häst!

Det här är väl fantastiskt! Frisk luft, djur och ledarskapsträning i kombination. En häst kan både vara bångstyrig, och envis men också känslig. Precis som oss människor. Den här övningen riktar sig till dig som behöver stärka din kommunikation och ledarskap samt...